Rosa Oktober
Rosa sløyfe er en internasjonal folkebevegelse for å vise solidaritet med brystkreftrammede, spre informasjon og øke kunnskapen om brystkreft, samt å støtte brystkreftforskning.
I Norge står Kreftforeningen og Brystkreftforeningen sammen om aksjonen i oktober hvert år. Rosa sløyfe har blitt markert siden 1999 i Norge, og har siden oppstarten bidratt med over 90 millioner til forskning og prosjekter i inn- og utland. Innsamlede midler fra aksjonen går direkte til brystkreftforskning og brystkreftrelaterte prosjekter.
Rosa sløyfe, eller «Pink Ribbon», har sitt opphav i  USA der amerikanske kvinner krevde større bevilgninger til brystkreftforskning. Over hele verden blir aksjonen markert i hele oktober. I Norge har Rosa sløyfe-aksjonen en rekke sponsorer og samarbeidspartnere som bidrar til aksjonen på ulikt vis, blant annet ved å selge rosa produkter eller la deler av salgssummen gå til aksjonen i oktober måned. Dette bidrar til oppmerksomhet om sykdommen og sikrer inntekter til brystkreftforskning. I tillegg er det et stort folkelig engasjement med frivillige og lokalforeninger over hele landet som markerer Rosa sløyfe hvert år.
Den Rosa sløyfen er varemerkeregistrert av Kreftforeningen og Brystkreftforeningen i Norge.
Kilder: Wikipedia