Hvilket ansvar har jeg?

Happy New Monday!

image.jpg

Jeg har så lyst å skrive mere utdypende ang husprosjektet vårt, både fordi det er en stor del av hverdagen min i disse dager, og fordi at jeg vet at noen av dere er i samme situasjon som gjerne vil lese mere om akkurat dette temaet. Men det er så mange parter innblandet og det er jo denne personvernloven man alltid må ha i bakhodet. Man trenger jo egentlig skriftlig godkjennig av samtlige for å kunne legge ut noen på nettet. Så derfor blir dette litt vanskelig. Men jeg kan prøve å skrive litt generelt. Det må vel være lov?!?

I en slik prosess treffer man på mennesker som virkelig brenner for jobben sin som man gjerne vil skryte opp i skyene, og desverre så treffer man på useriøse aktører som burde vært fjernet fra markedet for lenge siden. Hva gjør man om man finner ut av dette? Altså hvilke aktører man ikke bør involvere seg i, og skrive kontrakter med. Hvilket ansvar har man ovenfor sine medmennesker? Melder man ifra, slik at andre ikke går i samme fellen? Eller skal man bare være lettet over å ha funnet det ut selv, og holde seg unna disse aktørene i all stillhet. Jeg vet ikke. Jeg bor i en liten by, hvor jeg har et yrke hvor de fleste kan nå meg, og det siste jeg vil er å lage noe  "bråk". Men samtidig så føler jeg meg veldig egoistisk hvis jeg ikke gjør noe med saken. Hmm.. dette er periodens dilemma. Men det kan fort bli snakk om mye penger. Og deeet er sure penger, om de går tapt. Så det er ikke snakk om et dilemma om hva man skal ha på seg liksom, det er litt verre enn det.


-Oui Paris, Yes New York-

image.jpg
image.jpg
image.jpg
image.jpg
image.jpg
image.jpg