1 måned

IMG_6771.JPEG

I dag er Erle 1 måned gammel. Det er 1 måned siden det hele begynte og vi hadde vår livs opplevelse. Tenk at hun bare har 1 måneds erfaring av livet enda. En måned på jordkloden! Jeg tenker på alt vi skal lære henne. Vi skal lære og vise dette lille mennesket hvordan det skal bli et bra og selvstendig menneske som skal klare seg selv. Fra nå av har vi ca femten år på denne store oppgaven, etter fylte 15 tror jeg ikke så mye mere vil sette seg. Da gjelder det å ha gjort en god jobb opp gjennom alle disse åra for at avgjørelsene hun kommer til å ta som 16 åring og oppover er fornuftige. Lettere sakt: de avgjørelse hun tar som 16 åring tror jeg mye avhenger av den lærdommen og oppdragelsen vi allerede nå gir henne.